Kempen Kad Debit-i Visa


Tempoh Kempen:

27 Jun 2019 – 30 Jun 2020

Kelayakan:

Ekslusif untuk pemegang Kad Debit-i Visa MBSB Bank sahaja

Mekanisma Kempen:

  • PENGECUALIAN FI MEPS RM1 – Untuk pengeluaran wang tunai di mana-mana ATM bank tempatan di seluruh Negara.
  • Tiada jumlah pengeluaran minima diperlukan.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *. *