Kempen PrimeValue


Tempoh Kempen:

10 Oktober 2019 - 31 Disember 2019

Kelayakan:

 1. Individu;
  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas,
  • Warganegara Malaysia, pemastautin atau bukan pemastautin kecuali individu dari negara yang tidak diterima oleh MBSB Bank;
  • Pemegang Akaun Bersama;
  • Individu berumur bawah 18 tahun tertakluk kepada akaun yang dikendalikan oleh pemegang amanah (ibu bapa atau penjaga yang sah);
  • Rakyat Malaysia dan pemastautin di bawah Akaun Pemegang Amanah;
 2. Bukan Individu;
  • Persatuan / Kelab / Pertubuhan / Sekolah / Kumpulan Agama;
  • Pemilikan tunggal / Perkongsian

Note:

Pekerja Bank sama ada tetap/ kontrak dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu anak, suami/isteri,) layak untuk menyertai Kempen ini, tetapi TIDAK layak untuk menyertai/memenangi hadiah wang tunai KEMPEN PRIMEWIN CASA-i.

Akaun-akaun Penyertaan:

 • PrimeWin CASA-i dan Deposit Bertempoh (TD-i); atau
 • PrimeWin Savings Account-i (dibawah akaun Pemegang Amanah) dan Junior Deposit Bertempoh (JTD-i)

Peletakan Minima:

  Jumlah Peletakan Nisbah Peletakan
TD-i (6 Bulan) RM22,500 75:100
Primewin CASA-i (6 Bulan Peruntukan) RM7,500 25:100

Peletakan Maksima:

Tiada jumlah maksima untuk setiap peletakan TD-i/ PrimeWin CASA-i


Untuk melihat Terma dan Syarat Khusus, klik disini

Untuk melihat soalan-soalan lazim kempen, klik disini

Untuk memuat turun flyer kempen, klik disini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *. *