Notis MBSB Bank


Notis Umum

Notis Muat Turun
Pengumuman – Pindaan Terma dan Syarat Dokumen Pembiayaan Hartanah-i MBSB Bank Muat Turun
Notis Perpindahan Cawangan - Cawangan Seremban Muat Turun
Notis Perpindahan Cawangan - Cawangan Alor Setar Muat Turun
Notis Perpindahan Cawangan - Cawangan Kuala Terengganu Muat Turun
Notis Perpindahan Cawangan - Cawangan Johor Bahru Muat Turun
Gangguan Perkhidmatan pada 16 & 17 Jun 2019 Muat Turun
Hijaukan Syawal Poster Muat Turun
Q&A Hari Raya Aidilfitri 2019 Kempen Muat Turun
Waktu Perbankan Baharu Bermula 15 Jun 2019 Muat Turun
Pengumuman - Kadar Asas ("BR") & Kadar Permbiayaan Asas ("BFR") Baharu Muat Turun
Notis Penutupan Cawangan Shah Alam Muat Turun
Senarai Produk Deposit yang Layak Dilindungi Oleh PIDM Muat Turun
Notis Penamatan Kempen Deposit Bertempoh-i Prime Fortune Tekan Disini
Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing (FEA) Tekan Disini
Pengumuman - Latihan Penukaran Pembiayaan MBSB & Akaun Deposit Muat Turun
Pelaksanaan Cukai Barang & Perkhidmatan Muat Turun
Kemudahan Pembiayaan Berdasarkan Geran untuk Jualan Ibra' Muat Turun
Pelan Penukaran Pembiayaan MBSB & Akaun Deposit Muat Turun
Pemberhentian "Exclusive5" Produk Deposit Tetap Konvensional Muat Turun
Soalan Lazim Ulang Kaji MBSB ECOF dan ECOF-I Muat Turun
Pemprosesan Cheque dan Masa Kredit Muat Turun
Wang Kertas yang Bertanda Dakwat Muat Turun
Notis mengenai Akaun Media Sosial Tekan Disini

Deposit Bertempoh-i (Perubahan Terma dan Syarat)

Notis Muat Turun
Pengumuman – Perubahan Terma dan Syarat Deposit Bertempoh-i Muat Turun
Notis Khusus (Individu) Muat Turun
Notis Khusus (Bukan Individu) Muat Turun
Terma dan Syarat Am (berkuatkuasa 22 November 2018) Muat Turun
Terma dan Syarat Khusus (berkuatkuasa 22 November 2018) Muat Turun

Akaun Deposit Tetap (Latihan Penukaran)

Notis Muat Turun
Notis Khusus Muat Turun
Soalan Lazim Muat Turun
Nasihat Penukaran Muat Turun
Pemberitahuan Perdagangan Komoditi (Pendahuluan Bayaran Keuntungan) Muat Turun
Pemberitahuan Perdagangan Komoditi (Bayaran Keuntungan Setelah Matang) Muat Turun

Akaun Simpanan (Latihan Penukaran)

Notis Muat Turun
Notis Khusus Muat Turun
Soalan Lazim Muat Turun

Akaun Gadai Janji (Latihan Penukaran)

Notis Muat Turun
Individu :
 Notis Khusus untuk Pelanggan Gadai Janji (Rujukan: Deemed) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Penjamin (Rujukan: Deemed) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Pelanggan Gadai Janji (Rujukan: Express) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Penjamin (Rujukan: Express) Muat Turun
 Soalan Lazim Muat Turun
Bukan Individu :
 Notis Khusus untuk Pelanggan Gadai Janji (Rujukan: Express) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Penjamin (Rujukan: Express) Muat Turun
 Soalan Lazim Muat Turun

Akaun Simpanan Wadi'ah-i & Akaun Pelaburan Am-i (Latihan Penukaran)

Notis Muat Turun
 Notis Khusus untuk Akaun Simpanan Wadi'ah-i Muat Turun
 Akaun Simpanan Wadi'ah-i - Soalan Lazim Muat Turun
 Notis Khusus untuk Akaun Pelaburan Am-i Muat Turun
 Akaun Pelaburan Am-i - Soalan Lazim Muat Turun
 Notis Perdagangan Komoditi Muat Turun

Sistem Migrasi

Notis Muat Turun
 Pemindahan Akaun Pembiayaan Dari Sistem Lama ke Sistem Baru Muat Turun

Penukaran Akaun Pembiayaan Hartanah-i / Pembiayaan Berjangka Ijarah

Notis Muat Turun
Individu :
 Notis Khusus untuk Pelanggan Ijarah (Rujukan: Deemed) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Pelanggan Ijarah (Rujukan: Express) Muat Turun
 Soalan Lazim Muat Turun
Bukan Individu :
 Notis Khusus untuk Pelanggan Ijarah (Rujukan: Express) Muat Turun
 Notis Khusus untuk Penjamin (Rujukan: Express) Muat Turun
 Soalan Lazim Muat Turun
Addendum(Tambahan) Muat Turun