INDIVIDU

Perkhidmatan perbankan internet yang membolehkan pelanggan individu MBSB Bank melakukan transaksi perbankan atas talian dengan cara selamat dan mudah.


KORPORAT

Perkhidmatan perbankan internet yang membolehkan pelanggan korporat MBSB Bank melakukan transaksi perbankan atas talian dengan cara selamat dan mudah:

  • Melindungi transaksi perniagaan melalui penggunaan kawalan “had kelulusan” dan pemprosesan data transaksi berkelompok sekaligus menjimatkan masa.
  • Penghantaran maklumat transaksi yang selamat melalui penggunaan perisian ‘Secured Socket Layer’ dan token ‘2FA Authentication’.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *. *