Kempen “The Journey 2.0”


Tempoh Kempen:

1 Jun 2019 – 31 Mei 2020

Kriteria Kelayakan:

 1. Pelanggan baru dan sedia ada (tertakluk pada produk atau servis yang baru dilanggan)
 2. Penduduk Malaysia
 3. Individu & Bukan-Individu
  (tidak termasuk badan korporat seperti syarikat tersenarai awam, badan berkanun, agensi kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, syarikat multinasional, koperasi, dll)
 4. Semua pelanggan yang layak di bawah setiap produk dan servis yang layak
 5. Gabungan minimum daripada 2 segmen produk

* Kempen ini tidak layak disertai oleh warga MBSB Bank.

Produk & Perkhidmatan Yang Layak:

 1. Pembiayaan Peribadi-i (“PF-i”)
 2. Pembiayaan Hartanah-i (“CMPF-i”)
 3. Pembiayaan Peralatan-i (“IHP-i”)
 4. Produk Pengurusan Harta (“WM”)
 5. Akaun Simpanan / Semasa -i
 6. Deposit Bertempoh-i (“TD-i”)
 7. Online Journey Individu Retail Internet Banking (RIB)

Penyertaan Kempen:

Secara automatik apabila melanggan produk atau servis yang baru. Borang tidak diperlukan.

Mekanisma Kempen

 • Pelanggan yang layak akan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah apabila mereka melanggan produk dan servis MBSB Bank seperti berikut:-
  1. Cabutan “Amazing Draw”:
   Tempoh Peyertaan Hadiah-hadiah Kempen
   Jun – Aug 2019 Telefon Pintar x 10 pemenang
   Sep – Nov 2019 Kamera Digital x 10 pemenang
   Dis – Feb 2020 Tunai RM5,000 dalam PrimeWin CASA-i x 5 pemenang
   Mac – Mei 2020 Bulion Emas 20g x 5 pemenang

   * Minimum 3 tiket untuk layak

  2. Cabutan “Grand Draw” (Pakej percutian lengkap untuk 2):
   Tempoh Peyertaan Hadiah-hadiah Kempen
   Jun 2019 – Mei 2020 ✓ Umrah / Jordan + Mesir
   ✓ Umrah / Balkans
   ✓ Umrah / Dubai

   * Minimum 4 tiket untuk layak

  3. Cabutan “Mystery Draw”:
   Tempoh Peyertaan Hadiah-hadiah Kempen
   Jun 2019 – Mei 2020 ✓ "Hadiah Misteri" x 5 pemenang

   * Minimum 5 kombinasi produk dan servis untuk layak

 • Seorang (1) Pelanggan yang layak hanya berhak memenangi satu (1) hadiah sahaja di bawah cabutan hadiah “Amazing Draw”. Walau bagaimanapun, pemenang cabutan hadiah "Amazing Draw" masih berpeluang untuk memenangi hadiah "Grand Draw" dan hadiah “Mystery Draw”.
 • Pelanggan yang mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) produk dan servis akan layak untuk menyertai cabutan “Mystery Draw” yang menawarkan hadiah misteri. Hadiah misteri hanya akan diberitahu semasa pengumuman pemenang-pemenang dibuat melalui medium komunikasi utama seperti laman web, suratkhabar, medium percetakan, dan sebagainya.
NO PRODUK & SERVIS KELAYAKAN TIKET
1 tiket (A) 2 tiket (B)
1* Pembiayaan Peribadi-i (“PF-i”)
(Minimum RM50,000)
Di bawah RM150,000 RM150,000 dan ke atas
2 Takaful Keluarga Kredit Berkelompok (GCFT)
(Pilihan produk gabungan)
Perlindungan Bertempoh Perlindungan Setara
3 Pembiayaan Hartanah-i (“CMPF-i”)
(Minimum RM250,000)
Di bawah RM500,000 RM500,000 dan ke atas
4 Pembiayaan Peralatan-i (“IHP-i”)
(Minimum RM200,000)
Di bawah RM250,000 RM250,000 dan ke atas
5 Produk Pengurusan Harta (“WM”)
 1. Produk Cadangan
  • Takaful
   (Minimum RM100 sebulan)
Bayaran secara bulanan, suku tahunan, separa-tahun Bayaran secara tahunan
  • Wasiat
Bagi setiap permohonan Tidak Berkaitan
 1. Mana-mana produk gabungan dengan kemudahan pembiayaan seperti iaitu MRTT, Takaful Am, Hasanah, An-Nur, GPA, dll.
Bagi setiap permohonan Tidak Berkaitan
6 CASA-i
(Baki minimum berjumlah RM1,000)
Baki purata di bawah RM2,000 Baki purata berjumlah RM2,000 dan ke atas
7 Deposit Bertempoh-i (“TD-i”)
(Penempatan minimum berjumlah RM10,000)
Di bawah RM50,000 RM50,000 dan ke atas
8 Online Journey Individu RIB Bagi Setiap Permohonan 20 transaksi minimum di dalam tempoh cabutan (JomPay/ DuitNow)
Nota: 3 tiket bonus akan ditawarkan kepada Pelanggan yang berada di dalam kurungan 1, 3 dan 4 di atas yang membuka CASA-i dan menyimpan baki minimum berjumlah RM5,000 sepanjang tempoh cabutan bertuah.

Untuk melihat set lengkap Terma dan Syarat, klik disini

Untuk melihat soalan-soalan lazim kempen, klik disini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *. *