Maklum Balas Pelanggan


Sila lengkapkan borang di bawah dan klik 'Hantar' untuk menghantar maklum balas anda kepada kami.

Kategori * :
Subjek * :
Nama Penuh * :
Alamat Terkini :
 
 
Emel *:
MyKad/Passport :
Nombor Telefon * :
Maklum Balas *:

Saya dengan ini bersetuju dan membenarkan MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan menangani pertanyaan / aduan / maklum balas saya. *

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *

Semua ruangan ini * harus dilengkapkan.

Aduan & Maklum Balas

Di MBSB Bank, kami percaya menyediakan perkhidmatan yang tahap tertinggi kepada pelanggan-pelanggan kami yang dihargai. Oleh itu, kami mengalu-alukan pandangan dan komen anda yang akan membantu kami memperbaiki piawaian perkhidmatan kami. Anda boleh memberi maklum balas anda melalui saluran - saluran yang berikut;

 • Borang Maklumbalas Pelanggan di cawangan MBSB Bank yang terdekat dengan anda.
 • Isi borang maklumbalas dalam talian kami atau e-mel terus ke enquiry@mbsbbank.com
 • Talian Am MBSB Bank : 03-2096 3000
 • Faks : 03-2096 3292
 • Tulis kepada:
  Ketua, Jabatan Pengurusan Pengalaman Pelanggan
  MBSB Bank Berhad
  Tingkat 7, Wisma MBSB
  No 48 Jalan Dungun, Bukit Damansara
  50490 Kuala Lumpur