Informasi Korporat

Lembaga Pengarah

Tan Sri Abdul Halim bin Ali
Pengerusi
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Encik Sazaliza Zainuddin
Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Mr Aw Hong Boo
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Johar Bin Che Mat
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Puan Lynette Yeow Su-Yin
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Tunku Alina binti Raja Muhd Alias
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Azrulnizam Bin Abdul Aziz
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Dr Loh Leong Hua
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Encik Kamarulzaman Bin Ahmad
Pengarah Bebas Bukan Eksekutif

Jawatankuasa Penasihat Syariah

Asst. Prof. Dr. Akhtarzie Abd Aziz

Dato' Prof. Dr. Noor Inayah Binti Ya'akub

Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman

Encik Mohd Bahroddin Bin Badri

Encik Mohd Nasiruddin Mohd Kamaruddin

Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Seri Ahmad Zaini bin Othman