Penyata Kewangan


Penerangan Fail
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Kedua Berakhir 30 Jun 2019 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2019 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Pertama Berakhir 31 Mac 2019 Lihat
Penyata Kewangan Beraudit bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 December 2018 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2018 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Ketiga Berakhir 30 September 2018 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2018 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Ke-2 Yang Berakhir 30 Jun 2018 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Pertama Berakhir 31 Mac 2018 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017 Lihat
Penyata Kewangan Beraudit bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2017 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Ketiga Berakhir 30 September 2017 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tempoh Kewangan Berakhir 30 Jun 2017 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Ke-2 Yang Berakhir 30 Jun 2017 Lihat
Penyata Kewangan Interim bagi Suku Pertama Berakhir 31 Mac 2017 Lihat
Basel II Tiang 3 - Pendedahan CAFIB untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2016 Lihat
Penyata Kewangan Beraudit bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2016 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Ketiga Berakhir 30 September 2016 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Kedua Tahun Berakhir 30 Jun 2016 Lihat
Penyata Kewangan Interim untuk Suku Pertama Berakhir 31 Mac 2016 Lihat