Maklum Balas Pelanggan


Sila lengkapkan borang di bawah dan klik 'Hantar' untuk menghantar maklum balas anda kepada kami.

Kategori * :
Subjek * :
Nama Penuh * :
Alamat Terkini :
 
 
Emel *:
MyKad/Passport :
Nombor Telefon * :
Maklum Balas *:

Saya dengan ini bersetuju dan membenarkan MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan menangani pertanyaan / aduan / maklum balas saya. *

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *

Semua ruangan ini * harus dilengkapkan.

Aduan & Maklum Balas

Di MBSB Bank, kami amat komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan yang kami hargai. Oleh itu, kami mengalu-alukan pandangan dan komen anda bagi membantu mempertingkatkan mutu perkhidmatan kami. Anda boleh memberi maklum balas melalui saluran - saluran berikut;

 • Cawangan MBSB Bank. (Sila rujuk laman sesawang MBSB Bank untuk mengetahui lokasi cawangan kami).
 • Isi borang maklumbalas di laman sesawang kami www.mbsbbank.com
 • E-mel ke complaint@mbsbbank.com
 • Pusat Khidmat Pelanggan MBSB Bank : 03-2096 3000
 • Faks : 03-2096 3292
 • Tulis kepada:
  Ketua, Jabatan Pengurusan Pengalaman Pelanggan
  MBSB Bank Berhad
  Tingkat 7, Wisma MBSB
  No 48 Jalan Dungun, Bukit Damansara
  50490 Kuala Lumpur

Sila rujuk kepada BNM dan Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) sebagai saluran alternatif penyelesaian pertikaian seperti berikut:

 • BNMLINK

  Bank Negara Malaysia, Jalan Dato' Onn 50480 Kuala Lumpur
  Toll Free No :1 300 88 5465 Fax : 603-2174 1515
  Email : bnmtelelink@bnm.gov.my

 • Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK)

  Level 14, Main Block, Menara Takaful Malaysia, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman 50000 Kuala Lumpur
  Tel : 603-2272 2811 Fax : 603-2272 1577
  Email : enquiry@ofs.org.my
  Website: http://www.ofs.org.my

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No