Pembiayaan Hartanah-i


Ketahui mengenai penyelesaian pembiayaan hartanah yang mematuhi keperluan Syariah dan biarkan kami membantu anda untuk membeli harta anda dengan pelbagai pilihan pembiayaan kami yang flexible dan mudah, sesuai dengan keperluan pembiayaan anda.

 • Kadar pembiayaan yang kempetitif
 • Layak untuk pelbagai jenis hartanah kediaman dan hartanah komersil – sama ada unit yang siap dibina atau sedang dalam pembinaan
 • Margin pembiayaan yang tinggi
 • Pembiayaan Takaful Terma Mengurangkan Gadai Janji (MRTT) dan bayaran guaman
 • Liputan Takaful yang fleksibel; MRTT dan/atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran yang fleksibel; bayaran tetap dan / atau peluru
 • Kelulusan yang cepat
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Tiada kompaun keuntungan dan caj lain
 • Pembayaran pembiayaan melalui cawangan di seluruh Negara atau secara alternatif di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (di bawah perkhidmatan Giro), perkhidmatan pembayaran bil dalam talian di Maybank2u.com, CIMB Clicks, RHB Now dan JomPay atau arahan tetap dari bank masing-masing

Pakej-pakej

Pembiayaan Kediaman

Nama Pakej

Pembiayaan Rumah Biasa-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Semua Individu, Pemohon Bersama, Warganegara Malaysia, bukan warganegara Malaysia and bukan individu

Jumlah Pembiayaan

Bawah RM500,000

Margin Pembiayaan

 • Individu: Sehingga 90% (pembiayaan asas) daripada Harga Beli atau Nilai Pasaran yang mana lebih rendah
 • Bukan Individu: 60% (pembiayaan asas) daripada harga Beli atau OMV yang mana lebih rendah.
  (Sehingga 5% tambahan terhadap pembiayaan sampingan ke atas MOF (jumlah pembiayaan asas) dibenarkan, jika termasuk lain-lain perkara penting sperti sumbangan MRTT, yuran guaman, yuran menulis dan lain-lain).

Tempoh

 • Individu: Sehingga tiga puluh lima (35) tahun atau umur pelanggan tujuh puluh lima (75) tahun yang mana lebih awal
 • Bukan Individu: Sehingga dua puluh (20) tahun atau pemegang saham utama/ pengarah/ umur individu utama berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.

Kadar Keuntungan

 • Keuntungan dikira berdasarkan Kadar Boleh Ubah
 • Perlindungan dengan Kadar Keuntungan Siling dihadkan pada 11% p.a.

Ciri / Faedah

 • Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan pembelian hartanah kediaman
  • Pembiayaan semula kepada pembiayaan gadai janji yang sedia ada dari institusi kewangan lain (jumlah penebusan/ baki tertunggak ditambah dengan kemudahan tambahan)
  • Refinancing of a property free from encumbrances
  • Pembiayaan tambahan atau kemudahan tambahan untuk pembiayaan hartanah islam yang sedia ada Pelanggan yang ingin mendapatkan kemudahan tambahan untuk modal kerja, pendidikan, pengubahsuaian, dan lain-lain.
 • Jenis Hartanah
  • Harta Kediaman – Selesai & di bawah pembinaan (landed/non-landed);
  • Tanah kosong (bangle dan pertanian) disertai dengan pelan bangunan yang dicadangkan/ diluluskan untuk membina sebuah rumah/ banglo berkembar
 • Pengecualian atas yuran pemprosesan
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
 • Liputan takaful fleksibel; MRTT dan / atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran fleksibel; bayaran tetap dan / atau bayaran laju

Nama Pakej

Pembiayaan Rumah Utama-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Semua Individu, Pemohon Bersama, Warganegara Malaysia, bukan warganegara Malaysia and bukan individu

Jumlah Pembiayaan

RM500,000 and above

Margin Pembiayaan

 • Individu: Sehingga 90% (pembiayaan asas) Harga Beli atau Nilai Pasaran yang mana lebih rendah
 • Bukan Individu: 60% (pembiayaan asas) daripada harga Beli atau OMV yang mana lebih rendah.
  (Sehingga 5% tambahan terhadap pembiayaan sampingan ke atas MOF (jumlah pembiayaan asas) dibenarkan, jika termasuk lain-lain perkara penting sperti sumbangan MRTT, yuran guaman, yuran menulis dan lain-lain).

Tempoh

 • Individu: Sehingga tiga puluh lima (35) tahun atau umur pelanggan tujuh puluh lima (75) tahun yang mana lebih awal.
 • Bukan Individu: Sehingga dua puluh (20) tahun atau pemegang saham utama/ pengarah/ umur individu utama berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.

Kadar Keuntungan

 • Keuntungan dikira berdasarkan Kadar Boleh Ubah
 • Perlindungan dengan Kadar Keuntungan Siling dihadkan pada 11% p.a.

Ciri / Faedah

 • Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan pembelian hartanah kediaman
  • Pembiayaan semula kepada pembiayaan gadai janji yang sedia ada dari institusi kewangan lain (jumlah penebusan/ baki tertunggak ditambah dengan kemudahan tambahan)
  • Pembiayaan semula harta bebas daripada bebanan
  • Pembiayaan tambahan atau kemudahan tambahan untuk pembiayaan hartanah Islam yang sedi ada Pelanggan yang ingin mendapatkan kemudahan tambahan untuk modal kerja, pendidikan, pengubahsuaian, dan lain-lain.
 • Jenis Hartanah
  • Harta Kediaman – Selesai & di bawah pembinaan (landed/non-landed);
  • Tanah kosong (bangle dan pertanian) disertai dengan pelan bangunan yang dicadangkan/ diluluskan untuk membina sebuah rumah/ banglo berkembar
 • Pengecualian atas yuran pemprosesan
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
 • Liputan takaful fleksibel; MRTT dan / atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran fleksibel; bayaran tetap dan / atau bayaran laju

Nama Pakej

My First Home Scheme-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Warganegara Malaysia yang berumur 40 tahun ke bawah
 • Pelanggan yang pertama kali membeli rumah
 • Bekerja:-
  • Pemohon hendaklah menjadi pekerja tetap dengan majikan yang sama sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh pekerjaan; dan
  • Sarjana (pemegang ijazah) atau sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja (bukan pemegang ijazah)
 • Owner occupied

Jumlah Pembiayaan

Hartanah kediaman dengan harga/ nilai hartanah minima sebanyak RM100K dan sehingga maksimum RM500K

Margin Pembiayaan

 • Up to 100% of the Sale & Purchase Agreement (SPA) price or OMV whichever is lower and eligible for first (1st) time home buyer and first (1st) party charge only.
 • Up to 105% of SPA / OMV whichever is lower, if inclusive of MRTT.

Tempoh

 • Sehingga tiga puluh lima (35) tahun atau umur pelanggan tujuh puluh lima (75) tahun yang mana lebih awal.

Kadar Keuntungan

 • Keuntungan dikira berdasarkan Kadar Boleh Ubah
 • Perlindungan dengan Kadar Keuntungan Siling dihadkan pada 11% p.a.

Ciri / Faedah

 • Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan pembelian hartanah kediaman
 • Jenis Hartanah
  • Harta Kediaman – Selesai & di bawah pembinaan (landed/non-landed)
   Pengecualian atas yuran pemprosesan
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
 • Liputan takaful fleksibel; MRTT dan / atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran fleksibel; bayaran tetap dan / atau bayaran laju
Pembiayaan Komersil

Nama Pakej

Pembiayaan Rumah Biasa-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Semua Individu, Pemohon Bersama, Warganegara Malaysia, bukan warganegara Malaysia and bukan individu

Jumlah Pembiayaan

Bawah RM500,000

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 80% (pembiayaan asas) harga belian atau OMV yang mana lebih rendah untuk pelanggan inividu dan bukan individu.
 • (Sehingga 5% tambahan terhadap pembiayaan sampingan ke atas MOF (jumlah pembiayaan asas) dibenarkan, jika termasuk lain-lain perkara penting sperti sumbangan MRTT, yuran guaman, yuran menulis dan lain-lain).

Tempoh

 • Individu: Sehingga tiga puluh (30) tahun atau umur pelanggan berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.
 • Bukan Individu: USehingga dua puluh (20) tahun atau pemegang saham utama/ pengarah/ umur individu utama berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.

Kadar Keuntungan

 • Keuntungan dikira berdasarkan Kadar Boleh Ubah
 • Perlindungan dengan Kadar Keuntungan Siling dihadkan pada 11% p.a.

Ciri / Faedah

 • Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan pembelian hartanah komersial
  • Pembiayaan semula kepada pembiayaan gadai janji yang sedia ada dari institusi kewangan lain (jumlah penebusan/ baki tertunggak ditambah dengan kemudahan tambahan);
  • Refinancing of a property free from encumbrances
  • Additional financing or top up facility for existing Islamic property financing Customers seeking extra facility for working capital, education, renovation, etc
 • Jenis Hartanah
  • Harta Kediaman – Selesai & di bawah pembinaan (landed/non-landed)
  • Vacant Land (Bungalow, Agricultural and Industrial land)
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
 • Liputan takaful fleksibel; MRTT dan / atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran fleksibel; bayaran tetap dan / atau bayaran laju

Nama Pakej

Pembiayaan Rumah Utama-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Semua Individu, Pemohon Bersama, Warganegara Malaysia, bukan warganegara Malaysia and bukan individu

Jumlah Pembiayaan

RM500,000 and up to RM10 million

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 80% (pembiayaan asas) harga belian atau OMV yang mana lebih rendah untuk pelanggan inividu dan bukan individu.
 • (Sehingga 5% tambahan terhadap pembiayaan sampingan ke atas MOF (jumlah pembiayaan asas) dibenarkan, jika termasuk lain-lain perkara penting sperti sumbangan MRTT, yuran guaman, yuran menulis dan lain-lain).

Tempoh

 • Individu: Sehingga tiga puluh (30) tahun atau umur pelanggan berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.
 • Bukan Individu: Sehingga dua puluh (20) tahun atau pemegang saham utama/ pengarah/ umur individu utama berusia tujuh puluh (70) tahun yang mana lebih awal.

Kadar Keuntungan

 • Keuntungan dikira berdasarkan Kadar Boleh Ubah
 • Perlindungan dengan Kadar Keuntungan Siling dihadkan pada 11% p.a.

Ciri / Faedah

 • Tujuan Pembiayaan
  • Pembiayaan pembelian hartanah komersial
  • Pembiayaan semula kepada pembiayaan gadai janji yang sedia ada dari institusi kewangan lain (jumlah penebusan/ baki tertunggak ditambah dengan kemudahan tambahan)
  • Refinancing of a property free from encumbrances
  • Pembiayaan tambahan atau kemudahan tambahan untuk pembiayaan hartanah Islam yang sedi ada Pelanggan yang ingin mendapatkan kemudahan tambahan untuk modal kerja, pendidikan, pengubahsuaian, dan lain-lain.
 • Jenis Hartanah
  • Harta Kediaman – Selesai & di bawah pembinaan (landed/non-landed)
  • Tanah kosong (banglo dan pertanian)
 • Tiada caj bayaran pendahuluan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
 • Liputan takaful fleksibel; MRTT dan / atau tugasan Takaful Keluarga
 • Mod pembayaran fleksibel; bayaran tetap dan / atau bayaran laju

MBSB Bank juga menyediakan penyelesaian pembiayaan lain untuk harta kediaman. Sila layari cawangan MBSB Bank terdekat kami atau hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami di 03-2096 3000 untuk maklumat lanjut mengenai produk pembiayaan-I hartanah.

Dokumen yang diperlukan

 • Pemohon yang Berjaya
  • Salinan Kad Pengenalan/ Pasport dan Permit Kerja (untuk yang bukan pemastautin)
  • Borang BE terkini dan Resit Cukai/ Borang EA
  • Penyata Akaun Simpanan/Semasa untuk 3 bulan terkini (gaji dikreditkan).
  • Slip gaji 3 bulan yang terkini.
  • Surat Penggajian
  • Kenyataan KWSP terkini
  • Perjanjian Jual Beli

 • Pemohon/ Pemohon Bukan Individu yng bekerja sendiri (Syarikat/ Perkongsian/ Pemilikan Tunggal)
  • Salinan Kad Pengenalan/ Pasport untuk pemohon/ Pengarah
  • Pendaftaran Perniagaan/ Borang 9,24,49, B&D/M&A
  • Borang B terkini dan Resit Cukai
  • Penyata Akaun Semasa untuk 6 bulan terkini (Syarikat dan Peribadi)
  • 3 tahun terkini Akaun P & L / Diaudit / Pengurusan Akaun
  • Perjanjian Jual Beli

Helaian Pendedahan Produk


Templat Dokumen Sekuriti

Item Dokumen
Instructions Muat Turun
Commodity Murabahah Property Financing-i Checklist Muat Turun
Verbal AQAD and Sample of Date & Time to be Recorded Muat Turun
ATTACHMENT FORMAT - HF4,HF5,HF7 Tekan disini
BBA ISLAMIC FINANCING-i Tekan disini
CONVENTIONAL (P.O.C) Tekan disini
DOCUMENTS ISLAMIC FINANCING -I (TAWARRUQ) Tekan disini

Kalkulator Pembiayaan Hartanah

Berapa banyak yang perlu anda bayar untuk pembiayaan rumah anda?

Lengkapkan perkara di bawah untuk menentukan ansuran bulanan anda untuk pembiayaan rumah anda.
*Sila ambil perhatian bahawa anda tidak perlu menggunakan koma (contoh: taip 100000 dan bukan 100,000)

Kadar Semasa (BR) = 3.90%

Klik pada butang di bawah untuk melihat jadual pembayaran untuk 12 bulan pertama


CPR is at 11%

Penafian:

MBSB Bank tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa ketidaktepatan dan ketinggalan di laman webnya, dan apa-apa keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan maklumat yang terdapat pada laman web MBSB Bank adalah tanggungjawab orang yang berkenaan.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *