Deposit Bertempoh-i


A) Deposit Bertempoh-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Pemegang Akaun Individu atau Pemegang Akaun Bersama yang berumur 18 tahun dan ke atas (pemastautin dan bukan pemastautin)

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM500.00

Tempoh

Tempoh fleksibel dari 1 bulan hingga 60 bulan

Ciri-ciri / Faedah

 • Kadar Keuntungan Sebelum
 • Tiada Fi Broker
 • Pilihan pembayaran untung yang fleksibel ( bulanan, suku tahunan atau apabila matang)
 • Pengeluaran separa tidak dibenarkan
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Tempoh Kadar setahun / bayaran keuntungan
Bulan Tempoh Matang Suku Tahunan Bulanan
1 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
2 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
3 3.15 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
6 3.20 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
9 3.30 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
12 3.40 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
15 3.45 3.40 3.35
18 3.55 3.50 3.45
24 3.65 3.60 3.55
36 3.70 3.65 3.60
48 3.80 3.75 3.70
60 3.90 3.85 3.80


B) Deposit Bertempoh Junior-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu yang berumur bawah 18 tahun dan tertakluk kepada Akaun milik Pemegang Amanah.
 • Akaun Pemegang Amanah – Akaun akan dibuka bersama dengan ibu bapa atau penjaga yang sah atau Pemegang Amanah.

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM500.00

Tempoh

Tempoh fleksibel dari 1 bulan hingga 60 bulan

Ciri-ciri / Faedah

 • Kadar Keuntungan Sebelum
 • Tiada Fi Broker
 • Pilihan pembayaran untung yang fleksibel ( bulanan, suku tahunan atau apabila matang)
 • Pengeluaran separa tidak dibenarkan
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Tempoh Kadar setahun / bayaran keuntungan
Bulan Tempoh Matang Suku Tahunan Bulanan
1 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
2 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
3 3.15 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
6 3.20 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
9 3.30 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
12 3.40 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
15 3.45 3.40 3.35
18 3.55 3.50 3.45
24 3.65 3.60 3.55
36 3.70 3.65 3.60
48 3.80 3.75 3.70
60 3.90 3.85 3.80

AHLI

Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *