Akaun Simpanan-i


Akaun Simpanan PrimeWin-i

Akaun simpanan yang memberi anda peluang untuk memenangi hadiah dengan menyertai cabutan hadiah yang diadakan secara bulanan, suku tahunan dan cabutan utam.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Simpanan Wise Save-i

Akaun simpanan asas yang menyediakan perkhidmatan perbankan asas untuk anda dengan kos minima.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Simpanan Cash Rich-i

Akaun simpanan yang menawarkan anda pulangan yang lebih tinggi dengan deposit minima sebanyak RM100 sahaja

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Simpanan Cheeky-i

Akaun simpanan khusus untuk anak-anak anda yang berumur bawah 18 tahun dengan deposit minima sebanyak RM20.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *