Akaun Simpanan-i


A) Akaun Simpanan PrimeWin-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas
  • Warganeragara Malaysia, pemastautin dan bukan pemastautin
  • Pemegang Akaun Bersama
  • Individu di bawah umur lapan belas (18) tahun tertakluk kepada akaun yang dikendalikan oleh pemegang amanah (ibu bapa atau Ppenjaga yang sah)
  • Warganegara Malaysia dan Pemastautin di bawah Akaun Pemegang Amanah
 • Pekerja Bank sama ada tetap / kontrak dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu suami / isteri dan anak) tidak layak untuk produk ini.

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM100.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Peluang untuk memenangi hadiah wang tunai melalui cabutan bulanan, suku tahunan dan tahunan yang diadakan sepanjang tempoh kempen. Untuk maklumat lanjut, klik disini
 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Buku Simpanan akan dikeluarkan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar (Setiap Tahun)
Keseluruhan Baki 0.50%


B) Akaun Simpanan Wise Save-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganeragara Malaysia dan Permastautin
  • Pemegang Akaun Bersama

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM20.00

Baki Minimum

RM10.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Buku Simpanan akan dikeluarkan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Keseluruhan Baki 2.25%


C) Akaun Simpanan Cheeky-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu
  • Individu di bawah umur lapan belas (18) tahun tertakluk kepada akaun yang dikendalikan oleh pemegang amanah (ibu bapa atau Penjaga yang sah)
  • Warganegara Malaysia dan Pemastautin di bawah Akaun Pemegang Amanah

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM20.00

Baki Minimum

RM10.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Buku Simpanan akan dikeluarkan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Sehingga RM50,000 3.10%
Melebihi sehingga RM50,000 2.50%


D) Akaun Simpanan Cash Rich-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganeragara Malaysia, pemastautin dan bukan pemastautin
  • Pemegang Akaun Bersama

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM100.00

Baki Minimum

RM50.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Buku Simpanan akan dikeluarkan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Keseluruhan Baki 2.68%

AHLI

Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *