Akaun Semasa-i


Akaun Semasa PrimeWin-i

Akaun semasa yang memberi anda peluang untuk memenangi hadiah dengan menyertai cabutan hadiah yang diadakan secara bulanan, suku tahunan dan cabutan utam.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa PrimeRich-i

Akaun dengan kemudahan cek yang menawarkan pulangan lebih tinggi untuk anda dengan deposit minima RM1000 sahaja.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa Asas-i (Dengan Fi)

Akaun dengan kemudahan cek yang menyediakan semua perkhidmatan perbankan asas buat anda pada kos minima dan fi tahunan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa Asas-i (Tiada Fi)

Akaun dengan kemudahan cek yang menyediakan semua perkhidmatan perbankan asas buat anda pada kos minima tanpa fi tahunan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa Matawang Asing-i

Akaun semasa yang membolehkan anda menyimpan mata wang asing dan pada masa yang sama melindung nilai turun naik pasaran mata wang.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *