Pengurusan Kekayaan


Bersama-sama dengan rakan perniagaan yang terkemuka, kami menyediakan produk Pengurusan Kekayaan yang komprehensif dan inovatif untuk memenuhi keperluan perancangan kewangan pelanggan kami.

Segmen Runcit

M-Edu Takaful
MEdutakaful

M-Edu Takaful merupakan pelan pendidikan dengan sumbangan takaful berkala yang menawarkan perlindungan ke atas kematian/ hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) terhadap kanak-kanak dengan elemen simpanan sehingga sijil takaful matang. Produk kami direka khas untuk kanak-kanak berumur di antara 30 hari sehingga 12 tahun dengan pilihan yang fleksibel pada umur matang.


Motor Takaful
Motor Takaful - Takaful Ikhlas Malaysia

Takaful Motor membiayai kerugian atau kerosakan pada kenderaan anda sendiri disebabkan kebakaran, kecurian atau kemalangan yang tidak disengajakan, dan/ atau kecederaan tubuh badan atau kematian pihak ketiga, kerugian atau kerosakan pihak ketiga.


myPA Care
MyPA Care

Takaful kemalangan peribadi melindungi keluarga anda jika kemalangan serius menghentikan anda daripada bekerja atau anda harus melihat mereka. Anda akan mendapat faedah yang berpatutan, faedah sepanjang masa, liputan untuk semua kemalangan- ditambah dengan faedah berganda untuk kemalangan jalan raya- tanpa kerumitan ujian perubatan atau borang permohonan yang kompleks.


Kandungan myHome

Kandungan myHome Takaful adalah skim lengkap yang melindungi kandungan isi rumah anda daripada sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh bahaya yang biasa seperti kebakaran, kilat, letupan, kecurian, taufan, gempa bumi, banjir dan tangki air/paip air.


Houseowner Takaful

Pelan Houseowner Takaful melindungi keseluruhan struktur rumah termasuk dinding, bumbung, lekapan dan kelengkapan, garaj, dan pagar.


Wasiat

Setiap orang seharusnya mempunyai kehendak. Tuntutan adalah satu-satunya cara anda boleh memberitahu orang lain bagaimana anda mahu aset anda diagihkan apabila anda tidak lagi. Ini adalah satu-satunya cara anda boleh menyediakan untuk orang yang mungkin bergantung kepada anda secara kewangan seperti anak-anak anda.


I-Medic

i-Medic adalah satu pelan perubatan dan kesihatan mandiri yang menyediakan perlindungan komprehensif kepada perbelanjaan perubatan dan hopitalisasi dari bilik hospital dan caj papan, yuran pembedahan untuk rawatan pesakit luar kecemasan akibat ketidakupayaan. Melalui pelan Takaful ini, anda akan menikmati penjagaan optimum dengan faedah yang menjamin lebih daripada sekadar kesejahteraan anda. 


A-SME Platinum-i

A-SME Platinum-i direka untuk mewujudkan pelan manfaat bagi pekerja untuk perusahaan kecil dan sederhana; terutamanya dengan 5-150 pekerja. Ini adalah sumber untuk semua keperluan dan manfaat kepada pekerja anda, memberikan perlindungan maksimum terhadap kematian/ ketidakupayaan yang tidak dijangkakan, penyakit kritikal dan perbelanjaan perubatan yang meningkat.


Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT)

Dengn produk MRTT, anda boleh melindungi rumah dan keluarga anda daripada perkara yang tidak diingini, supaya mereka tidak dibebani dengan pembayaran balik gadai janji atau menghadapi kemungkinan untuk kehilangan rumah mereka.


Group Credit Family Takaful (GCFT)

Pelan caruman tunggal untuk memberi perlindungan kepada peminjam. Pada masa kini, pembiaya seperti bank, syarikat kewangan dan pinjaman koperasi masyarakat boleh melindungi kepentingan kewangan mereka atas kemudahan kredit yang diberikan kepada peminjam, sekiranya ada kejadian yang tidak terbayar akibat daripada kematian atau ketidakupayaan. Secara amnya, jumlah liputan berkurang mengikut tempoh yang menjadikannya pilihan yang tepat untuk menginsuranskan pinjaman berpenyambung.


An-Nur

An-Nur adalah pelan takaful jangka panjang yang boleh diperbaharui yang menyediakan bayaran manfaat sekali gus sekiranya berlaku kematian, Hilang Upaya Total dan Kekal (TPD) atau Penyakit Terminal Orang yang Dilindungi akibat sebarang sebab dengan perlindungan 24 jam dalam tempoh liputan.


Hasanah

Pelan Takaful kumpulan GTT Hasanah adalah pelan Takaful Keluarga Kumpulan yang boleh diperbaharui setiap tahun. Ia direka untuk menyediakan perlindungan Takaful termasuk Badal Haji dan Waqf, seperti yang dinyatakan dalam Jadual Takaful (hanya untuk orang Islam sahaja).


Group Personal Accident (GPA)

Skim Kemalangan Peribadi Kumpulan (GPA) mengimbangi sekumpulan orang yang dilindungi sekiranya mereka mengalami kecederaan akibat keganasan, tidak sengaja, luaran dan kelihatan.


Pembiayaan myBiz Takaful

Menyediakan perlindungan untuk pelanggan yang mempunyai pembiayaan perniagaan agar mereka tidak akan dibebani dengan pembiayaan perniagaan atau menghadapi kemungkinan kehilangan perniagaan mereka.


Unit Amanah - EPF Investment Scheme

Unit Amanah adalah satu bentuk pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur memaksimumkan pendapatan mereka di bawah kepelbagaian portfolio.


PIDM Membership Representation

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju dan membenarkan MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan menangani pertanyaan / aduan / maklum balas saya. *

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No