Pembiayaan Hartanah-i


Ketahui mengenai penyelesaian pembiayaan hartanah yang mematuhi Syariah dan biarkan kami membantu anda untuk membeli hartanah dengan pelbagai pilihan pembiayaan kami yang flexible dan mudah, sesuai dengan keperluan pembiayaan anda.

 • Kadar pembiayaan yang Kompetitif
 • Layak untuk pelbagai jenis hartanah kediaman dan hartanah komersial – sama ada unit yang siap dibina atau sedang dalam pembinaan
 • Margin pembiayaan yang tinggi
 • Pembiayaan Takaful Gadai Janji Berkurangan (MRTT) dan fi guaman
 • Perlindungan Takaful yang fleksibel; MRTT dan/atau pemindahan Takaful Keluarga
 • Kelulusan yang cepat
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Tiada kompaun keuntungan dan caj lain
 • Pembayaran pembiayaan melalui mana-mana cawangan Bank di seluruh negara, pembayaran elektronik iaitu Interbank GIRO/Pemindahan Segera atau arahan tetap/auto debit dari bank masing-masing
 • Bagi tujuan pendedahan, kadar pembiayaan efektif indikatif untuk pembiayaan perumahan standard dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM350,000 selama 30 tahun tanpa tempoh terkunci adalah 3.20%.

Pakej-pakej


Pembiayaan Kediaman

Pembiayaan Rumah Standard-i
Jumlah Pembiayaan
 • Jumlah pembiayaan bawah RM500,000
Ciri / Faedah
 • Tiada fi pemprosesan
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Takaful Gadai Janji Berkurangan (MRTT) dan fi guaman
Pembiayaan Rumah Ultimate-i
Jumlah Pembiayaan
 • Jumlah pembiayaan RM500,000 dan keatas
Ciri / Faedah
 • Tiada fi pemprosesan
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Takaful Gadai Janji Berkurangan (MRTT) dan fi guaman
Skim Rumah Pertamaku-i
Harga Belian / Nilai Hartanah
 • Hartanah kediaman (yang siap & dalam pembinaan) dengan harga / nilai hartanah minima sebanyak RM100,000 dan sehingga maksima RM500,000
Ciri / Faedah
 • Tiada fi pemprosesan
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Takaful Gadai Janji Berkurangan (MRTT) dan fi guaman


Skim Rumah Pertamahku-i
– Pembeli Rumah Pertama (FTHB)
(Kumpulan Berpendapatan Rendah)
Harga Belian / Nilai Hartanah
 • Hartanah kediaman (yang siap & dalam pembinaan) dengan harga belian / nilai hartanah minima sebanyak RM100,000 dan sehingga maksima RM300,000 yang dibeli untuk kegunaan sendiri.
Ciri / Faedah
 • Tiada kos sampingan
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Takaful Gadai Janji Berkurangan (MRTT) dan fi guaman

Pembiayaan Komersial

Pembiayaan Rumah Standard-i
Jumlah Pembiayaan
 • Jumlah pembiayaan bawah RM500,000
 •  
Ciri / Faedah
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman
Pembiayaan Rumah Ultimate-i
Jumlah Pembiayaan
 • Jumlah pembiayaan RM500,000 sehingga RM10 juta
Ciri / Faedah
 • Tiada caj penyelesaian awal
 • Pemberian rebat untuk penyelesaian awal
 • Tiada pengkompaunan keuntungan dan caj lain
 • Pembiayaan Mortgage Reducing Term Takaful (MRTT) dan fi guaman

Untuk maklumat lanjut mengenai produk pembiayaan hartanah-i, sila kunjungi cawangan MBSB Bank yang terdekat atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di 03-2096 3000 untuk maklumat lanjut.

Dokumen yang diperlukan

Pemohon Bergaji
 • Salinan Kad Pengenalan/ Pasport dan Permit Kerja (untuk yang bukan pemastautin)
 • Borang BE terkini dan Resit Cukai/ Borang EA
 • Penyata Akaun Simpanan/Semasa untuk 3 bulan terkini (gaji dikreditkan).
 • Slip gaji 3 bulan yang terkini.
 • Surat Penggajian
 • Kenyataan KWSP terkini
 • Perjanjian Jual Beli
Pemohon Bekerja Sendiri
 • Salinan Kad Pengenalan/ Pasport untuk pemohon/ Pengarah
 • Pendaftaran Perniagaan/ Borang 9,24,49, B&D/M&A
 • Borang B terkini dan Resit Cukai
 • Penyata Akaun Semasa untuk 6 bulan terkini (Syarikat dan Peribadi)
 • 3 tahun terkini Akaun P & L / Diaudit / Pengurusan Akaun
 • Perjanjian Jual Beli

Muat Turun Dokumen

Templat Dokumen Sekuriti

Item Dokumen
DOKUMEN PEMBIAYAAN HARTANAH-i – TAWARRUQ Tekan disini
SURAT STANDARD – HF4, HF5 DAN HF7 Tekan disini
FI VETTING DAN PELAKSANAAN Muat Turun
DOKUMEN PEMBIAYAAN-i – BBA Tekan disini
LAMPIRAN CAJ KONVENSIONAL (POC) Tekan disini

Kalkulator Pembiayaan Hartanah-i

Berapa banyak yang perlu anda bayar untuk pembiayaan rumah anda? Lengkapkan jadualmasi di bawah untuk menentukan ansuran bulanan bagi pembiayaan rumah anda.
*Sila ambil perhatian bahawa anda tidak perlu menggunakan koma (contoh: taip 100000 dan bukan 100,000)

Kadar Asas (KA) = 2.65%

Klik pada butang di bawah untuk melihat jadual pembayaran untuk 12 bulan pertama

KKS adalah sebanyak 11% setahun

Penafian:
MBSB Bank tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa ketidaktepatan dan ketinggalan di laman webnya, dan apa-apa keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan maklumat yang terdapat pada laman web MBSB Bank adalah tanggungjawab orang yang berkenaan.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju dan membenarkan MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan menangani pertanyaan / aduan / maklum balas saya. *

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No