Pengurusan Projek dan Hartanah


Bahagian Pengurusan Projek dan Pengurusan Hartanah (PPMD) membantu pasukan perniagaan untuk:

  • Menilai daya maju teknikal untuk setiap projek
  • Nasihat mengenai struktur pembiayaan/ pinjaman untuk memenuhi keperluan projek dan pelanggan
  • Sahkan status projek untuk cadangan pembayaran
  • Bekerjasama dengan pelanggan dan perunding untuk memastikan semua projek yang dibiayai oleh MBSB Bank dapat disiapkan untuk diserahkan

(PPMD) telah dianugerahkan dengan pensijilan ISO 9001:2008 (Sistem Pengurusan Kualiti) sejak April 2011 untuk memastikan bahawa semua proses kerja mengikuti garis masa yang ketat bagi tempoh pelaporan perolehan yang cepat.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *