Deposit Bertempoh-i


Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

  • Bukan Individu seperti Syarikat Korporat, Komersial, PKS, Badan Kerajaan, Badan Berkanun, Agensi Persekutuan / Negeri, Kelab, Pertubuhan, Koperasi, Amal dan lain-lain

Deposit Pendahuluan

RM500.00

Tempoh

Tempoh fleksibel dari 1 bulan hingga 60 bulan

Ciri-ciri / Faedah

  • Kadar keuntungan yang ditetapkan sebelumnya
  • Tiada Fi Broker
  • Pilihan pembayaran keuntungan yang fleksibel (bulanan, suku tahunan atau tempoh matang)
  • Pengeluaran separa tidak dibenarkan
  • Layak untuk mendapat perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Tempoh Kadar setahun / bayaran keuntungan
Bulan Tempoh Matang Suku Tahunan Bulanan
1 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
2 3.10 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
3 3.15 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
6 3.20 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
9 3.30 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
12 3.40 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
15 3.45 3.40 3.35
18 3.55 3.50 3.45
24 3.65 3.60 3.55
36 3.70 3.65 3.60
48 3.80 3.75 3.70
60 3.90 3.85 3.80

AHLI

Layak mendapat perlindungan oleh PIDM

Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *