Akaun Semasa-i


Akaun Semasa Asas-i (Dengan Fi)

Akaun dengan kemudahan cek yang menyediakan semua perkhidmatan perbankan asas untuk mengurus kewangan anda pada kos minima dan fi tahunan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa Asas-i (Tiada Fi)

Akaun dengan kemudahan cek yang menyediakan semua perkhidmatan perbankan asas untuk mengurus kewangan anda pada kos minima tanpa fi tahunan

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa PrimeRich-i

Akaun dengan kemudahan cek yang menawarkan pulangan lebih tinggi di atas transaksi perbankan harian yang mudah

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Akaun Semasa Matawang Asing-i

Akaun semasa yang membantu pelaburan mata wang asing anda dan melindung dari nilai turun naik pasaran mata wang.

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *