Akaun Semasa-i


A) Akaun Semasa Basic-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Bukan Individu
  • Pemilikan Tunggal
  • Perkongsian
  • Perkongsian Sendirian Berhad
  • Syarikat Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana

Deposit Pendahuluan

RM500.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Pencadang tidak diperlukan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Kemudahan Buku Cek
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Baki Keseluruhan 0.5%


B) Akaun Semasa PrimeRich-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Bukan Individu (Pemastautin & Bukan Pemastautin)
  • Pemilikan Tunggal
  • Perkongsian
  • Perkongsian Sendirian Berhad
  • Syarikat Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana
  • Syarikat Bukan PKS, Badan Kerajaan, Badan Berkanun, Syarikat-syarikat korporat, Persatuan, Kelab, Pertubuhan, Sekolah, Institusi dan lain-lain

Deposit Pendahuluan

RM1,000.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Pencadang tidak diperlukan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Kemudahan Buku Cek
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Baki Keseluruhan 1.5%


C) Akaun Semasa Matawang Asing-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

Bukan Individu – Perniagaan dan entiti korporat sama ada permastautin atau bukan permastautin

Deposit Permulaan

Deposit permulaan minima bersamaan dengan RM1,000.00

Mata wang

USD, EUR, GBP, JPY, SGD dan AED

Ciri-ciri / Faedah

 • Memudahkan perniagaan import / export
 • Perlindungan daripada kadar turun naik tukaran matawang asing
 • Pencadang tidak diperlukan
 • Deposit dan pengeluaran melalui pindahan telegraf asing, cek, draf permintaan atau pemindahan dari / ke Akaun Ringgit
 • Layak dilindungi oleh PIDM

AHLI

Layak mendapat perlindungan oleh PIDM

Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *